Kontakt


Kontakt

Bionorica Polska Sp. z o.o.
Ul. Leszno 14,
01-192 Warszawa
Polska

Tel./Fax: +48 22 886 46 06

Email: bionorica@bionorica.pl
Web: www.bionorica.pl
        www.bionorica.de


Pokaż Bionorica Polska Sp. z o.o. na większej mapie

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 0000303634, NIP: PL 701-011-92-03, REGON: 141396490
Kapitał zakładowy 500.000 PLN wpłacony w całości