Kobiecy układ hormonalny


Natura nagrodziła kobietę zadziwiająco subtelnym układem endokrynnym. Emocjonalność, wrażliwość, wytrzymałość, fantastyczna intuicja, możliwość podarowania nowego życia - to cechy, odróżniające kobietę od mężczyzny, a biorące swój początek ze skomplikowanej i stosunkowo kapryśnej fizjologii kobiecego organizmu.

Mała wycieczka po kobiecym ciele

Regularne krwawienia są manifestacją miesięcznego cyklu, sterowanego przez subtelną współpracę hormonów. W kobiecym ciele spełniają one rolę nośników, wydzielanych przeważnie przez gruczoły do krwi. Za jej pośrednictwem hormony docierają do określonych organów, realizując w nich swoją funkcję. W regulacji cyklu menstruacyjnego biorą udział następujące hormony:

  • estrogeny - hormony powstające głównie w jajnikach i przygotowujące macicę (patrz rys. poniżej) do zagnieżdżenia zapłodnionej komórki jajowej.
  • progesteron - jest wytwarzany przez ciałko żółte (corpus luteum) jajnika i wspólnie z estrogenami przygotowuje macicę na przyjęcie zapłodnionego jajeczka.
  • GnRH - skrót od Gonadotropin-Releasing-Hormon (gonadoliberyna). Hormon ten wytwarzany jest w podwzgórzu i pobudza uwalnianie hormonów LH i FSH.
  • LH - skrót od hormonu luteinizującego, wytwarzanego w przysadce mózgowej i wspierającego dojrzewanie komórki jajowej w jajnikach, jajeczkowanie, a tym samym tworzenie ciałka żółtego.
  • FSH: - skrót od hormonu folikulotropowego, pobudzającego wzrost pęcherzyków jajnikowych (folikulogeneza) oraz dojrzewanie komórek jajowych.
  • prolaktyna - hormon wytwarzany przez przysadkę mózgową. Prolaktyna (PRL) stymuluje wzrost gruczołów sutkowych oraz produkcję mleka po urodzeniu dziecka. Podwyższone stężenie prolaktyny hamuje uwalnianie hormonu GnRH, biorącego udział w regulowaniu cyklu miesiączkowego.

Hormony sterujące cyklem

Funkcją podwzgórza i przysadki mózgowej jest regulacja poziomu hormonów we krwi. Są one tym samym centralą sterowniczą cyklu kobiety, wysyłając organizmowi określone sygnały, na przykład sygnał do jajeczkowania. Gdy zapłodniona komórka jajowa zagnieździ się w ściance macicy, centrala przełącza organizm na tryb hormonalny "ciąża", a gdy w ciągu cyklu nie dojdzie do zapłodnienia, na tryb "normalny".

Podwzgórze i przysadka mózgowa są ściśle powiązane z pozostałymi częściami mózgu, dlatego więc najróżniejsze czynniki, takie jak choroby, długotrwałe przyjmowanie lekarstw, zmiany hormonalne, niezdrowe odżywianie, obciążenia psychiczne, stres, mogą wywierać wpływ na równowagę hormonalną.

Kobiecy układ hormonalny

Następny artykuł ▶