Zarząd przedsiębiorstwa

Prezes zarządu: Profesor dr Michael A. Popp

Vorstandsvorsitzender: Professor Dr. Michael A. Popp

W roku 1988 28-letni wówczas farmaceuta, Michael A. Popp, przejął prowadzenie firmy założonej w roku 1933 przez swojego dziadka, Josefa Poppa; od tej pory konsekwentnie kontynuował obraną drogę rodzinnego przedsiębiorstwa. Dzięki niemu przedsiębiorstwo stałe się jednym ze światowych liderów w dziedzinie produkcji leków roślinnych. Rozpowszechnił on także pojęcie fitoinżynierii, będące połączeniem skuteczności leczniczej roślin i możliwości nowoczesnych badań farmaceutycznych. Firma skupia się na intensywnych badaniach nad skutecznością, jakością i brakiem skutków ubocznych leków.

Pod jego rządami doszło do ekspansji na międzynarodowe rynki i kilkukrotnego zwiększenia obrotów. Bionorica stała się firmą o zasięgu międzynarodowym.

Dyrektor ds. finansów / IT: Dr Michael A. Rödel

Vorstand Finanzen/IT: Dr. Michael A. Rödel

Dr Michael A. Rödel od roku 2007 jest dyrektorem finansowym firmy Bionorica SE. Jako doktor nauk ekonomicznych przez wiele lat piastował funkcje kierownicze w średnich przedsiębiorstwach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Pod jego zarządem pion finansów Bionorica SE został dostosowany do międzynarodowych standardów. W ten sposób zostały stworzone podwaliny do ekspansji globalnej.

Dyrektor ds. łańcucha dostaw: Dr Hanke Wohlers

Dr Hanke Wohlers od roku 2019 jest w zarządzie Firmy. Pracuje on w firmie Bionorica od grudnia 2016 jako dyrektor ds. łańcucha dostaw. W czasie przeszło 25-letniej kariery zawodowej w branży farmaceutycznej dr Wohlers piastował funkcję dyrektora zakładu, prezesa zarządu oraz kierownika laboratorium.

Na nowo utworzonym obszarze zarządzania będzie on skupiał się na międzynarodowym rozwoju oraz lean management (tj. zarządzaniu przez optymalizację procesów).