Zastosowania terapeutyczne leków Bionorica

Niesiemy pomoc pacjentom na całym świecie, dostarczając im bezpieczne i skuteczne leki pochodzenia roślinnego. Najważniejszym obszarem zastosowań terapeutycznych są schorzenia dróg oddechowych. Kolejne to zdrowie kobiet.

Choroby dróg oddechowych
Ginekologia
Urologia

W celu rozwijania nowych leków roślinnych oraz prowadzenia dalszych badań nad opracowanymi już preparatami Bionorica posiada własne placówki badawcze i współpracuje na arenie międzynarodowej z ponad 500 uniwersytetami i klinikami. W instytucie Austrian Drug Screening Institute (ADSI) w Innsbrucku (Austria) w nadchodzących trzech latach zostanie poddanych analizie ponad 100 różnych roślin leczniczych w celu zidentyfikowania zawartych w nich potencjalnych substancji leczniczych.

Badania skupiają się na takich schorzeniach jak na przykład otyłość, cukrzyca, zespół metaboliczny, nieswoiste zapalenie jelit oraz niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby. Ponadto Bionorica angażuje się w dalsze badania nad mikrobiomem oraz zwalczaniem postępującej antybiotykoodporności mikroorganizmów.