Daleka droga od rośliny do leku

Jakość roślin leczniczych znajduje się w centrum strategii firmy Bionorica. Unikalne połączenie badań, technologii produkcji oraz najwyższej jakości surowców sprawiają, że Bionorica i jej leki są niepowtarzalne.

1. Wszystko zaczyna się od nasiona

Bereits die Auswahl der aus pharmazeutischer Sicht „richtigen“ Pflanze kann sehr komplex sein. Thymian zum Beispiel ist nicht gleich Thymian.

Nasza praca rozpoczyna się na długo przed rozpoczęciem uprawy. Nawet wybór „właściwej” pod względem farmaceutycznym rośliny może być bardzo skomplikowanym procesem. Na przykład tymianek tymiankowi nierówny: w ramach tego gatunku mamy wiele roślin różniących się pomiędzy sobą wyglądem, zapachem oraz składem. Nie każda roślina będzie się nadawała do produkcji leku. Zakłada się więc kultury roślin występujących w naturze i sprawdza się ich przydatność. Po znalezieniu roślin z właściwym wzorcem składników, nasiona pochodzące z tych roślin są następnie używane w uprawach własnych. Wyszukiwanie i optymalizacja nasion to wynik wieloletniej pracy, prowadzonej w ścisłej współpracy pomiędzy uniwersytetami i naukowcami a firmą Bionorica SE.

2. Rośliny lecznicze najlepiej rosną w naturalnym dla nich środowisku

Standortwahl, Jungpflanzenaufzucht, Kulturführung und Pflanzenschutz müssen auf die jeweiligen Bedürfnisse der Pflanze abgestimmt werden.

W kolejnym kroku ustala się optymalne miejsce do uprawy roślin. Należy tutaj uwzględnić takie czynniki jak typ gleby, klimat oraz wpływy środowiska. Przy wyborze miejsca, uprawie sadzonek, prowadzeniu kultury i uprawie roślin należy kierować się wymaganiami danej rośliny, gdyż tylko wówczas zapewniony jest jej optymalny rozwój. Nasze rośliny lecznicze staramy się uprawiać tam, gdzie występują w naturze. Rozmaryn na przykład „czuje się dobrze“ na Majorce, a goryczka we Francji.

Czas zbiorów również ma duży wpływ na jakość, gdyż wachlarz składników jest odmienny w zależności od stadium wegetacyjnego rośliny. W celu ustalenia odpowiedniego momentu na zbiory określa się wzorzec składników przy pomocy nowoczesnych urządzeń analitycznych. Ponadto konieczne jest uwzględnienie dodatkowych czynników, takich jak wiek rośliny czy warunki atmosferyczne. Standaryzacja pozwala firmie Bionorica na uzyskanie wysokiej jakości i optymalnej mieszanki złożonych składników.

Uprawy dla firmy Bionorica SE mogą być prowadzone tylko przez partnerów spełniających wysokie wymagania w zakresie jakości i postanowienia Dobrych Praktyk Uprawy i Zbioru (GACP). Partnerzy są poddawani audytowi i regularnym kontrolom, poza tym muszą się wykazać posiadaniem pełnej dokumentacji dla wszystkich etapów upraw (np. nasiona, uprawa sadzonek, rozsadzanie, nawożenie) i prac po zbiorach (czyszczenie, obcinanie, suszenie).

3. Wysoka jakość dzięki opatentowanym metodom przetwarzania

Das Trocknungsverfahren hat einen großen Einfluss auf die Qualität der Arzneipflanze und deren Inhaltsstoffen. Wir haben ein Vakuumtrocknungsverfahren entwickelt, das den hohen Gehalt an ätherischen Ölen und Flavonoiden im Extrakt bewahrt.

Należyta staranność jest zapewniona w firmie Bionorica na każdym etapie: od pozyskiwania nasion, przez kontrolowane uprawy, aż po zbiory roślin i ich przetwarzanie. Decydującym krokiem jest suszenie, mające bardzo duży wpływ na jakość rośliny leczniczej.  Dlatego w naszej firmie stosujemy najnowocześniejsze metody i techniki. Opracowaliśmy na przykład specjalny proces suszenia próżniowego, pozwalający na zachowanie większości olejków eterycznych i flawonoidów w ekstrakcie roślinnym. Dzięki temu złożone, pierwotne substancje roślinne przechodzą wszystkie etapy produkcji i zapewniają najwyższą skuteczność leku. Te techniki produkcyjne zostały przez nas opatentowane.

Szacunek do natury

Natura jest dla nas najważniejszym dostawcą surowców. Dlatego obchodzimy się z nią z najwyższym szacunkiem. Ekologiczne procesy przetwarzania, do których należy opracowana przez firmę Bionorica metoda koncentracji ekstraktów płynnych oraz stosowanie nieszkodliwych dla środowiska rozpuszczalników, tj. etanolu, gwarantują odpowiedzialne obchodzenie się z naturalnymi zasobami.