Wgląd w badania

Natura i nowoczesna nauka: Fitoinżynieria

Zajmujemy się rozwojem oraz produkcją racjonalnych fitoterapeutyków, czyli leków roślinnych, w oparciu o nowoczesne badania i zdobycze naukowe. W przeciwieństwie do środków chemiczno-syntetycznych substancja czynna w lekach roślinnych nie pochodzi tylko z jednej wyizolowanej substancji. Leki roślinne są kompleksowymi mieszankami wielu składników - każda z nich składa się na substancję czynną leku.

Ponieważ jakość i skuteczność leku roślinnego w znacznym stopniu zależy od jego składników, stawiamy najwyższe wymagania surowcom roślinnym. Niezmienną jakość roślin zapewniamy dzięki kontrolowanym i ustandaryzowanym uprawom. Ważna jest dla nas ekologiczna, zrównoważona uprawa, duży udział upraw biologicznych i skracanie dróg transportu.  Na każdym etapie procesu produkcji przeprowadzane są analizy. Dzięki temu skomplikowanemu systemowi nasze rośliny lecznicze są jedyne w swoim rodzaju.
Nasze leki łączą tradycyjną wiedzę z zakresu ziołolecznictwa ze zdobyczami badań naukowych nad roślinami. To połączenie natury (phytos = roślina) oraz nauki (engineering) określamy mianem fitoinżynierii. Do zasady tej stosujemy się na wszystkich etapach procesu produkcji. W przypadku składników roślinnych proces produkcji odgrywa szczególnie dużą rolę dla zapewnienia skuteczności leku. Nasza firma wyznacza międzynarodowe standardy w zakresie metod upraw, izolowania substancji oraz produkcji.

Dowód skuteczności

Forschung und Entwicklung

Skuteczność oraz tolerancja leków firmy Bionorica są sprawdzane w ramach szeregu badań farmakologicznych i klinicznych. Uwzględniają one również najnowsze odkrycia w dziedzinie biologii molekularnej. Do ulepszania oferowanych przez nas ekstraktów i preparatów przyczyniają się również wyniki badań przedklinicznych i klinicznych, prowadzonych przez wiodących naukowców z dziedziny fitofarmakologii. Dzięki temu spełnione są warunki konieczne dla dopuszczenia leków do obrotu.

Nasza sieć

Współpracujemy z 500 wiodącymi instytutami, klinikami i uniwersytetami na całym świecie. Oprócz naszej spółki córki Bionorica Research GmbH i współpracy z Austrian Drug Screening Institute w Austrii rozpoczęliśmy współpracę z wieloma   renomowanymi instytutami i uniwersytetami. Współpracujemy z: