Strategia zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój jest dla nas - jako producenta leków roślinnego pochodzenia - integralnym elementem strategii. Nasza wizja jest nierozłącznie związana z naturą, która z kolei łączy się z naszą misją: „Przybliżamy ludziom terapeutyczną i pozwalającą na utrzymanie zdrowia moc natury“. Natura jest punktem odniesienia oraz punktem wyjścia tożsamości naszej firmy i wpływa na nasze codzienne działania. Ochrona i zachowanie natury w dobrym stanie są wyrazem naszego głębokiego szacunku wobec tego unikalnego i niemożliwego do odtworzenia skarbu.

Zrównoważony rozwój oznacza zapewnienie trwałej jakości. Inwestycje w procesy i projekty służące zrównoważonemu rozwojowi są kołem napędowym dla trwałego sukcesu. Obejmuje to kwestie pracownicze, badań, produkcji oraz ochrony klimatu.