Nasze podejście do zasobów i ochrony środowiska

„Die Natur ist eine Schatzkammer und die größte Apotheke der Welt. Sie zu schützen und verantwortungsvoll mit ihr umzugehen, ist für uns sehr wichtig."

Odpowiednie podejście do zasobówi i ochrony środowiska rozpoczyna się już od doboru nasion, jest kontynuowane poprzez uprawy i zbiory roślin leczniczych i sięga aż do pozyskiwania ekstraktów.

Jakość, powtarzalność i przejrzystość

Właściwości gleby i pogoda mają wpływ na zawartość substancji czynnych w roślinach leczniczych. W celu zapewnienia niezmiennie wysokiej jakości leków roślinnych i ich powtarzalnej skuteczności Bionorica ściśle przestrzega procesów określonych w GACP (Good Agricultural and Collection Practices).
Standardy GACP to zbiór wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczące „Dobrych Praktyk Uprawy i Zbioru“. W procesie zapewnienia i kontroli jakości każda partia surowców zastosowana w produkcji musi się wykazać własnym curriculum vitae.
W celu uzyskania optymalnej jakości surowców indywidualnie dobiera się takie czynniki jak miejsce uprawy, hodowla sadzonek, prowadzenie uprawy czy ochrona roślin. Techniki stosowane przy zbiorach spełniają wymogi najwyższych standardów jakościowych. Ponadto Bionorica stosuje wyprodukowane przez siebie nasiona.

Zrównoważone, odpowiedzialne społecznie zaopatrzenie w surowce

Bionorica kładzie duży nacisk na to, aby rośliny lecznicze były uprawiane w ich naturalnym środowisku. Hodowle prowadzone są w dziesięciu krajach, przede wszystkim w regionach Europy o odpowiednim klimacie i ukształtowaniu geologicznym. Unikamy konkurowania z tradycyjnym rolnictwem, oferując miejscowym rolnikom wieloletnie umowy partnerskie. Wszystkie te działania mają na celu uprawę roślin leczniczych stosowanych przez firmę Bionorica do produkcji leków w harmonii z naturą i przy ścisłym poszanowaniu środowiska.

Odpowiedzialne obchodzenie się z zasobami

Oszczędne obchodzenie się z zasobami i recykling są bardzo ważne w Bionorice. Dotyczy to wszystkich etapów procesu, nie tylko upraw: np. rozpuszczalniki zużyte podczas ekstrakcji są ponownie wykorzystywane jako środki czyszczące. Roślinne odpady produkcyjne mogą zostać poddane kompostowaniu i użyte jako nawóz.