Celem realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa ochrony danych osobowych informujemy, iż w zakresie przetwarzania informacji gromadzonych za pomocą narzędzia Facebook Pixel:

  1. Bionorica Polska  sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Hrubieszowska 6 B, oraz Facebook Ireland Limited, z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia występują w roli współadministratorów (podmiotów wspólnie decydujących o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych w zakresie korzystania przez Bionorica z narzędzia Facebook Pixel).
  2. Zasady przetwarzania danych osobowych w ramach współadministrowania oraz podział obowiązków pomiędzy Bionorica Polska  sp. z o.o. oraz Facebook Ireland Limited zostały określone w niniejszej Inforamcji.
  3. Bionorica Polska sp. z o.o. oraz Facebook Ireland Limited odpowiadają za zapewnienie odpowiednich podstaw do przetwarzania danych osobowych związanych z gromadzeniem informacji za pośrednictwem Facebook Pixel. Wobec tego Bionorica Polska sp. z o.o. na swoich stronach internetowych zapewnia użytkownikom możliwość wyrażenia dobrowolnej zgody na gromadzenie i wykorzystywanie ich danych w celach marketingowych, w szczególności w celu prowadzenia kampanii marketingowych na portalu Facebook. Facebook Ireland Limited zapewnia odpowiednie podstawy prawne odnoszące się do możliwości wykorzystywania danych osobowych użytkowników naszych stron internetowych dla potrzeb prowadzenia działalności marketingowej przez Bionorica Polska sp. z o.o.
  4. W dostępnych na naszych stronach internetowych dokumentach - Polityka Prywatności, Bionorica Polska sp. z o.o. przedstawia wszystkie wymagane prawem informacje związane z zasadami przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonej działalności przez Spółkę. Informacje związane z zasadami przetwarzania danych osobowych przez Facebook Ireland Limited, określeniem podstaw prawnych takiego przetwarzania oraz sposobami realizacji Twoich praw przez Facebook Ireland Limited, w tym informacje o odpowiednich formularzach kontaktowych Facebooka, znajdują się w Zasadach dotyczących danych dostępnych pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy .
  5. Bionorica Polska sp. z o.o odpowiada wobec użytkowników stron internetowych za poprawne działanie mechanizmów umożliwiających pozyskiwanie i wycofywanie zgód na korzystanie z informacji zbieranych za pośrednictwem narzędzia Facebook Pixel. Po otrzymaniu danych zbieranych za pośrednictwem Facebook Pixel, Facebook Ireland Limited jest samodzielnie odpowiedzialny za wykonywanie praw określonych w art. 15 - 20 RODO wobec użytkowników portalu społecznościowego Facebook.
  6. Zarówno Bionorica Polska, jak i Facebook Ireland Limited zapewniają możliwość realizacji prawa do sprzeciwu. W przypadku otrzymania wniosku związanego ze sprzeciwem dotyczącym przetwarzania danych osobowych Bionorica Polska sp. z o.o. i Facebook Ireland Limited podejmą odpowiednie działania dotyczące dalszego przetwarzania danych użytkowników.
  7. Bionorica Polska sp. z o.o. odpowiada za odpowiednie wdrożenie i konfigurację narzędzia Facebook Pixel. Facebook Ireland Limited odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa oferowanej usługi oraz danych osobowych przetwarzanych w ramach Facebook Pixel.
  8. Bionorica Polska sp. z o.o. oraz Facebook Ireland Limited pozostają odpowiedzialne za prawidłową reakcję na wszystkie stwierdzone przypadki naruszenia ochrony danych. Odpowiedzialność Bionorica Polska sp. z o.o. w związku z korzystaniem z usługi Facebook Pixel odnosi się do wszystkich przypadków związanych z zapewnieniem użytkownikom odpowiednio wdrożonego i skonfigurowanego narzędzia. Facebook Ireland Limited odpowiada za wszystkie przypadki naruszenia ochrony danych mające związek z operacjami przetwarzania realizowanymi w ramach udostępnianej usługi marketingowej.