Rekrutacje - klauzula informacyjna

Jak do nas aplikować?

Oferty pracy umieszczamy na najbardziej popularnych portalach internetowych, więc jeśli zainteresowało Cię któreś z naszych ogłoszeń, to zapraszamy do aplikowania poprzez wysłanie CV na adres mailowy podany w ogłoszeniu lub bezpośrednio poprzez stronę www z ofertą pracy, klikając przycisk "Aplikuj". Informujemy, że dokumenty aplikacyjne przesłane do nas pod adresy e-mail nie przeznaczone do zbierania aplikacji lub przekazane do Bionorica innymi drogami nie będą rozpatrywane i zostaną skasowane / zniszczone.

Aktualne ogłoszenia znajdziesz pod linkiem:

https://pracodawcy.pracuj.pl/bionorica-polska-sp-z-o-o,22646

Jakich danych potrzebujemy od Ciebie, aby przeprowadzić proces rekrutacji?

Aby sprawnie przeprowadzić proces rekrutacji potrzebujemy Twojego CV z następującymi danymi:

  • imię i nazwisko,
  • adres do korespondencji,
  • wykształcenie,
  • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

CV z danymi personalnymi i informacjami jak wymienione powyżej ułatwi nam wybór kandydatury najbardziej odpowiadającej specyfice stanowiska i korespondującej z naszymi oczekiwaniami. Przesłanie przez Ciebie CV jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Pamiętaj proszę o zamieszczeniu w CV wymienionych wyżej danych. Ich brak spowoduje, że nie będziemy mogli wziąć pod uwagę Twojej kandydatury.

Bardzo ważnym elementem CV jest wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, więc prosimy o dodanie odpowiedniej klauzuli.

Co to są dodatkowe dane osobowe?

Dodatkowe dane osobowe to np. Twoje zdjęcie, adres e-mail, telefon kontaktowy, a także informacje dotyczące dodatkowych umiejętności, ukończonych kursów i szkoleń, poziomu znajomości języków obcych czy Twoich zainteresowań. Jeśli w swoim CV umieścisz dodatkowe dane osobowe, to Twoje działanie potraktujemy jako dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych w ramach prowadzonego aktualnie procesu rekrutacyjnego na stanowisko na które aplikujesz oraz na kontaktowanie się z Tobą. Jeśli nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dodatkowe dane osobowe, to pamiętaj o dostosowaniu swojego CV i umieszczeniu w nim wyłącznie informacji określonych stosownymi przepisami prawa (Jakich danych potrzebujemy od Ciebie, aby przeprowadzić proces rekrutacji?). Twoja zgoda na przetwarzanie dodatkowych danych jest dobrowolna i jej nieudzielenie nie ma wpływu na Twój udział w procesie rekrutacji. Zgodę na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych możesz wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Podane przez Ciebie dane osobowe, zawarte w przesłanym CV, będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które aplikujesz i kontaktowania się z Tobą. Na czas trwania aktualnego procesu rekrutacyjnego podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w postaci przesłanego CV jest Art. 221 §1 Kodeksu pracy, Art. 6 ust. 1 lit. b RODO a w przypadku przesłania przez Ciebie dodatkowych danych osobowych opisanych powyżej - także Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Komu udostępniamy Twoje dane?

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Twoje dane - jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli skutecznie zrealizować proces rekrutacyjny. Możemy przekazywać Twoje dane wyłącznie podmiotom współpracującym z Bionorica w oparciu o stosowne umowy w zakresie realizacji procesu rekrutacyjnego, jak firmy rekrutacyjne, konsultingowe czy szkoleniowe.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Dane zawarte w Twoim CV będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia, po czym zostaną trwale usunięte / zniszczone.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie)?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany, jednak nie będzie to wpływać na Twoją sytuację, gdyż na każdym etapie procesu selekcji ostateczną decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu Twojej kandydatury podejmuje nasz rekruter.

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w zakresie prowadzonych przez nas procesów rekrutacyjnych jest Bionorica Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Hrubieszowskiej 6B, 01-209 Warszawa.

Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych