Nasza wizja

Bionorica stara się uświadamiać, jak wielką wartość i skuteczność mają leki roślinne, i sprawić, aby medycyna coraz bardziej skłaniała się ku zagadnieniom fitofarmakologii. Dzięki fitoinżynierii przybliżamy ludziom terapeutyczną i pozwalającą na utrzymanie zdrowia moc natury.

Z pomocą fitoinżynierii rozszyfrowujemy niezwykle skuteczny mechanizm działania roślin leczniczych, używając nowoczesnych technik i metod naukowych. Naszym celem jest produkowanie skutecznych i bezpiecznych leków roślinnych. Fitoinżynieria oznacza połączenie substancji czynnych pochodzenia naturalnego (phytos = roślina) i nauki na wszystkich etapach procesu produkcji (engineering), który zwłaszcza w przypadku leków roślinnych odgrywa bardzo dużą rolę dla skuteczności produktu leczniczego.

Fitoinżynieria umożliwia rozwój i produkcję bezpiecznych leków o całkiem nowych wymiarach jakości i skuteczności. Bionorica ustanawia tym samym we wszystkich obszarach nowe standardy i dąży do zajęcia czołowej pozycji rynkowej w rozwijającym się na całym świecie segmencie ugruntowanej naukowo fitomedycyny.

Więcej informacji na temat fitoinżynierii.