Własna spółka badawcza – Bionorica Research GmbH

W marcu 2005 roku w Innsbrucku (Austria) została utworzona Bionorica Research GmbH jako w pełni zależna spółka córka firmy Bionorica SE. Celem instytutu jest przyspieszenie badań i rozwoju leków roślinnych w tradycyjnych i nowych wskazaniach leczniczych firmy Bionorica oraz rozwój metod analizy chemicznej.

Główne obszary prac badawczych Bionorica Research GmbH

Istota prac badawczych leży w badaniu i izolowaniu roślinnych substancji czynnych za pomocą nowoczesnej analityki i technologii procesów przetwórczych.

Praca koncentruje się przy tym na rozwoju innowacyjnych leków roślinnych oraz leków na bazie substancji naturalnych. W celu optymalizacji prac badawczych, niezbędnych do dalszego rozwoju leków roślinnych, w 2008 roku nastąpiła rozbudowa laboratorium. Dzięki temu instytut obok klasycznych urządzeń laboratoryjnych dysponuje także specjalnymi dużymi urządzeniami do preparatywnego oczyszczania składników roślinnych, jak również nowymi analitycznymi instrumentami do rozdzielania kompleksowych mieszanin. W roku 2010 laboratoria wzbogaciły się o bardzo czuły spektrometr masowy najnowszej generacji. W roku 2011 placówka badawcza Bionorica Research GmbH otrzymała certyfikat dobrej praktyki laboratoryjnej (GLP).

Dzięki temu Bionorica jest w stanie bardzo dokładnie i szybko badać kompleksowość substancji czynnych roślin leczniczych na całkowicie nowym poziomie technologicznym. Fascynacja badaniami i rozwojem innowacyjnych leków roślinnych o wysokiej skuteczności motywuje firmę Bionorica do dalszego umacniania pozycji lidera w obszarze fitoterapii.