Regulamin i zasady komunikowania się w kanałach mediów społecznościowych oraz na stronach internetowych obowiązujące w Grupie Bionorica  

Jako firma farmaceutyczna mamy świadomość, że w ramach komunikowania się poprzez wykorzystywane przez nas kanały mediów społecznościowych i strony internetowe przyjmujemy na siebie wielką odpowiedzialność w stosunku do odwiedzających je użytkowników, w tym lekarzy, farmaceutów i pacjentów. Poniżej został zamieszczony zestaw zasad i wytycznych, który będzie stanowił podstawę naszej komunikacji.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, iż przemysł farmaceutyczny podlega surowym przepisom prawnym. Prosimy zatem o zrozumienie tego, że nie możemy z Państwem prowadzić rozmów o naszych lekach, możliwościach leczenia czy innych wrażliwych zagadnieniach dotyczących zdrowia w kanałach społecznościowych i stronach internetowych Grupy Bionorica.

 

Cele komunikacji
Na oficjalnych kanałach społecznościowych i stronach internetowych Grupy Bionorica prezentujemy informacje na temat naszej Firmy, jak też naszej misji, wizji i wartości. Treści, jakie publikujemy, służą wyłącznie informacji i nie zastępują profesjonalnej porady medycznej. Nie powinny być zatem wykorzystywane jako podstawy do samodzielnej diagnozy. W razie jakichkolwiek pytań natury medycznej należy zawsze skonsultować się z profesjonalistą w dziedzinie zdrowia, np. z lekarzem lub farmaceutą.

 

Kontakt z nami i wyrażenie opinii
Z przyjemnością kontaktujemy się z Państwem za pośrednictwem mediów społecznościowych i uczestniczymy w wymianie poglądów przynoszącej wzajemne korzyści. Prosimy o zachowanie uprzejmości w każdej sytuacji i respektowanie opinii innych osób. Będziemy usuwać treści albo nie będziemy odpowiadać na treści, które:

  • nie są powiązane z danym tematem lub go nie dotyczą,
  • służą jako porada zdrowotna lub medyczna,
  • zawierają nieuzasadnione twierdzenia lub dyskusje na temat niezatwierdzonych lub niezamierzonych zastosowań naszych leków,
  • zawierają prośby o dane wrażliwe  lub zwierają dane osobowe, takie jak imiona i nazwiska, adresy poczty elektronicznej czy numery telefonów,
  • są obsceniczne, zniesławiające, obraźliwe, nieobyczajne, obelżywe, dyskryminujące, gloryfikujące przemoc lub upokarzające (dotyczy to zdjęć, filmów, linków i tym podobnych),
  • dotyczą tematów politycznych, religijnych lub światopoglądowych,
  • naruszają prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej,
  • mają charakter komercyjny lub promocyjny,
  • naruszają zasady dotyczące danego kanału mediów społecznościowych.

Korespondencja z nami powinna być prowadzona w języku polskim lub angielskim. Posty napisane w innych językach będą usuwane.

Prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi zasadami danego kanału mediów społecznościowych.

Zastrzegamy sobie prawo wykluczenia użytkowników, którzy publikują powyżej wskazane treści, z użytkowania danego kanału lub profilu w mediach społecznościowych. Korzystanie z profilu lub kanału Bionorica nie jest prawem podstawowym.

Miejcie Państwo na uwadze, że komentarze i odpowiedzi, które czytają Państwo na naszych kanałach w mediach społecznościowych, a które nie zostały opublikowane przez nas, pochodzą od osób trzecich, a nie od Bionorica. Treść takich komentarzy (w tym opinii czy oświadczeń) zamieszczonych na naszych kanałach niekoniecznie musi odzwierciedlać poglądy danego portalu społecznościowego i jego właściciela, a odpowiedzialność za nie ponoszą osoby, które je opublikowały.

Jeżeli uważają Państwo, że jakakolwiek treść narusza Państwa prawa lub prawa osób trzecich, prosimy o zgłoszenie takiego naruszenia na adres: bionorica@bionorica.pl.

Kanały mediów społecznościowych są regularnie monitorowane, a wyniki kontroli zgłaszane Firmie Bionorica. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, jeżeli jakiekolwiek kanały mediów społecznościowych nie będą dostępne dla użytkowników (np. w wyniku prac konserwacyjnych) lub całkowicie zaprzestaną działalności.Linki
Na naszych kanałach mediów społecznościowych, stronach internetowych oraz poprzez nasze profile prowadzimy interakcję z innymi kanałami i zamieszczamy linki do stron internetowych osób trzecich oraz treści, na które nie mamy wpływu. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za treści pochodzące od osób trzecich. Odpowiedzialność za treści stron internetowych i kanałów mediów społecznościowych, do których linki zamieszczamy ponoszą ich właściciele. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za rzetelność treści na innych stronach internetowych lub kanałach, a także nie odpowiadamy za szkody bądź obrażenia ciała wynikające z ich wykorzystania.

 

Potencjalne działania niepożądane lub inne zdarzenia dotyczące bezpieczeństwa leków

Jeżeli chcieliby Państwo zgłosić działania niepożądane leku (ADR), nasze kanały mediów społecznościowych ani profile nie są właściwym miejscem do tego celu. Prosimy o skontaktowanie się z profesjonalistami w dziedzinie zdrowia, np. z Państwa lekarzem lub farmaceutą. Mogą Państwo również wysłać do nas wiadomość na adres e-mail: dzialanianiepozadane@bionorica.pl. W wiadomości e-mail należy zamieścić Państwa spostrzeżenia oraz przekazać nam swoje dane kontaktowe. W razie konieczności pozwoli to naszemu zespołowi ds. bezpieczeństwa leków na kontakt z Państwem.

 

Prawa autorskie

Nasze treści (np. teksty, obrazy, grafiki, zdjęcia, filmy) oraz nasze znaki towarowe są chronione prawami autorskimi. Reprodukowanie, modyfikowanie lub wykorzystywanie ich do celów komercyjnych jest dozwolone wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą. Prosimy o przesłanie Państwa prośby, najlepiej pocztą elektroniczną, do Działu Marketingu w Polsce: marketing@bionorica.pl.

 

Polityka prywatności

Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

 

Bionorica Polska

Ostatnia aktualizacja: kwiecień 2021 r.

 

Kontakt


Bionorica Polska Sp. z o.o.

Ul. Hrubieszowska 6b

01-209 Warszawa

Tel. +48 22 886 46 06

E-mail: bionorica@bionorica.pl

www.bionorica.pl

 

Bionorica SE

Kerschensteinerstraße 11-15

92318 Neumarkt, Niemcy

Tel. +49 (0)9181/231-10

E-mail: info@bionorica.de

www.bionorica.de